10/18/2010

Two orders

Two works commissioned by the customer from Ireland
Oil on canvas. 70/50cm


Две работи по поръчка на клиент от Ирландия. Изобразени са собствените му деца, снимани от него в подходящо положение. Околната среда е изцяло измислена и се постарах да съобразя осветяването в нея с осветеноста на фигурите. За всяка от картините имах на разположение приблизително четири часа..:. 

2 comments: