1/15/2010

Spielberg

Oil on canvas, 46/38 cm.

 .:.

1/14/2010

Unfinished project

Rudolph Giuliani, former mayor of New York - sketches. Unfinished project of lost photos. Small correction for type

Рудолф Джулиани - кмет на Ню Йорк в периода на "дъжда от самолети". Незавършен ескиз за портрет. Снимката е изгубена и няма да има ъптейд. Публикувам това с малка корекция за вид.

:.