3/20/2010

"NOVOREALISM"

Revolution is raging in the land. There was no name worthy of it until now. Yet here it is: “NOVOREALISM."
Alexey Steele 
http://novorealism.blogspot.com/2010/01/revolution-that-came.html 

Голямото приятелство винаги води до големи неща. "Светата" троица - Джереми Липкинг, Алексей Стийл и Тони Про най-после откриха своята принадлежност - "Новореализъм"
В раждането на новото течение в изкуството принос имат също Игнат Игнатов, Якоб Колинс, Дейдид Касан и още плеяда прочути майстори на четката, творящи предимно в САЩ.

Пълно определение на "Новореализъм" може да прочетете по-горе на приложения линк в публикация на блог, специално създаден за целта от Алексей Стийл.

Наздраве за новия бранд в изкуството!


Ignat Ignatov - "Waiting" 

Jeremy Lipking - Danielle Portrait Sketch

.:.